7 คุณสมบัติสร้างพลังให้กับนักบวช

ผู้ช่วยจะมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชาวบ้านและนิติบุคคล เชื่อมต่อโดยตรงผ่านระบบแชทไม่ว่าปัญหารายงานพื้นที่สำรองรวมถึงการชำระเงินของกองทุนสาธารณะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมสมัยใหม่

7 FEATURES EMPOWERING THE JURISTIC.

BIG PICTURE     MAKE IT SIMPLE     COMMUNITY FRIENDLY

TODAY

Figure out daily big picture

CALENDAR

Figure out all tasks in calendar view

TEAM VALIDITY

Figure out status and competency of team

UNDELIVERED PARCELS

Show big picture of parcels

REVENUE AND BILLING BIG PICTURE

The Juristic could view total settled / bill clients via chat

FACILITY BOOKING

Clients could make automatic reservation for certain facilities

CHAT SYSTEM

Complaints could be made via the chat

7 คุณสมบัติสร้างพลังให้กับนักบวช
Scroll to top